Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde 81 İl Müdürlüğünün koordinasyonunda “Aile Çalıştayı” düzenliyor.

Giresun’da ki çalıştay, Giresun Valiliğinin himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda; birçok kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile Giresun ilinde aile, kadın, çocuk, sosyal kalkınma alanlarında hizmet edenlerin de katılımıyla, 25 Eylül Pazartesi günü saat 09. 00’da Giresun Doğa Kolejinde düzenlenecek.

Çalıştayda; “Aile, Eşitlik ve Adalet”, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile, Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” , ‘’Giresun Yerelinde Toplumsal Değişim ve Aile’’ konuları ele alınacak.

Bu konu başlıkları altında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırılıyor.

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konuları tartışılıyor.

Ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurların ele alındığı çalıştaylarda evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini artırmaya yönelik neler yapılabileceği üzerinde çalışılıyor.

Ordu-Giresun Havalimanı Kasım ayında 47.919 yolcuya hizmet verdi Ordu-Giresun Havalimanı Kasım ayında 47.919 yolcuya hizmet verdi

Afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar da tartışılıyor.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları masaya yatırılıyor.

Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin tartışıldığı çalıştaylarda sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alınıyor.

Çalıştayda grup moderatörlükleri Giresun Üniversitesi’nde alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek.

Program boyunca her grupta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir idareci ile en az bir meslek elemanı da yer alacak olup yapılan hizmetlerle ilgili bilgi vermek ve hizmet sunumlarında kalite standartlarının yükseltilmesini sağlamak adına önerilerde bulunacaklar.

2023_352_01-1