Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık hasadı zamanı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Bu yıl fındık hasat zamanı;

Sahil Kol (0-250 m) 14 Ağustos, Orta Kol (250-500 m) 21 Ağustos ve Yüksek Kol (500 m üzeri) 26 Ağustos’tan itibaren başlayacaktır.

-Dalda bulunan fındığın nem oranının % 30 un altına düşmesi,

-Fındık sert kabuğunun % 75 oranında kızarması,

-Danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi,

-İç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi,

- Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin % 75 inin daldan döküldüğü belirlenince, hasadın başlanması gerekir.

-Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır.

-Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur.

-İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur.

Fındıkta Aflatoksinin Önlenmesi Amacıyla;

Fındıkta Tarım Sigortası yaptırmak için son gün, 28 Şubat Fındıkta Tarım Sigortası yaptırmak için son gün, 28 Şubat

-Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır.

-Hasat sırasında çeşitler birbiri ile karıştırılmamalıdır. Erkenci çeşitler ile geçci çeşitler ayrı ayrı hasat edilmelidir.

-Yere dökülen fındık bekletilmeden toplanmalıdır.

-Toplanan zuruflu fındıklar çuvalda kızışmaya meydan vermeden harmana boşaltılmalıdır.

-Harmanda ıslak zemin ve toprak üzerine fındık zurufu dökülmemeli, harman zemini kuru olmalı, 10-15 cm’den kalın serilmemelidir.

-Yağışlı durumlarda zurufun üzeri örtülmeli, örtü olarak kullanılacak malzemelerin zurufla teması engellenmelidir.

Uzun süre zurufun üzeri kapalı tutulmalıdır.

-Patozlanan fındık derhal kuru harmana serilmedir. Dane fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak iyice kuruması sağlanmalıdır.

-Kuruyan iç fındığın nem oranı % 6 dan fazla olmamalıdır.

-Kurumuş fındıklar sıcak halde çuvallara konulmamalıdır. Kuruyan fındıklar havalanmayı sağlayan jüt vb. çuvallarda zemini tahta olan bir depoda yüksek yığınlar oluşturmadan muhafaza edilmelidir.