Bulancak Yalıköy Kerasus tesislerinin bulunduğu arazisinin satış konusu gündemdeki önemini koruyor. Giresun İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Salih Bal, Temel Işık ve Murat Arslan tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına Verilen yazılı önergede "Mülkiyeti Özel İdare'ye ait olan 21.01.2020 tarihinde ilahalesi yapılarak ŞARTLI SATIŞI yapılan, Bulancak ilkesine bağlı Yalıköy köyünde bulunan Kerasus arazisinin son durumu nedir ? Herhangi bir tesis yapılmış mıdır ? Çalışmalar ne aşamadadır ? Konunun araştırılmasıyla ilgili Stateji ve planlama komsiyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi" 02.05.2023 Salı günkü gündemin 4. maddesi olarak görüşülmesi gerekirken komisyon raporunun hazırlanamaması gerekçesiyle daha sonra görüşülmek üzere ertelendi. Konuyla ilgili raporun  5 Mayıs Cuma günü görüşülmesi bekleniyor.

Volkan CİNEMİR ile 'FUTBOL AKLI' Volkan CİNEMİR ile 'FUTBOL AKLI'

Arazi satışı Özel İdare'nin arazi satışları satış üzerindeki şerhleri ve bunun devamı konusundaki gelişmeler kamuoyunca takip ediliyor. 21.01.2020 tarihli 001 sayılı Giresun İl Özel İdaresi encümen kararı şu şekildedir. 

001  Bulancak Yalıköy Arsa Satışı (Genel Sekreterlik)-1