IDUAM Aktivite ve Etkinliklerini Artırıyor IDUAM Aktivite ve Etkinliklerini Artırıyor

Prof. Dr. İlker Şengül; WoS, ISI, ESCI ve PubMed/MEDLINE indeksli uluslararası Cureus dergisinde ömür boyu lifetime award “Laureate Status” ile ödüllendirildi ve sertifiye edildi.

ilk-7170

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Şengül; Web of Science (WoS) Core Collection, the Institute for Scientific Information (ISI), Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve PubMed/MEDLINE dizininde yer alan ve Publisher Springer Nature, London, England olan Cureus dergisinde, en üst düzey onur ödülü olarak yer alan, lifetime award “Laureate Status” ile ödüllendirildi ve sertifiye edildi.

sert-5976