İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından açılış konuşması yapıldı. Konuşmasında bağımlılık mücadele konusuna dikkat çekerek şu konulara değindi; “Türkiye’de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta, maddeye başlama yaşı gittikçe düşmektedir. Bunlara ek olarak teknolojideki hızlı gelişmeler, bilinçsiz ve problemli teknoloji kullanımını sonucu ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı kavramını da hayatımıza sokmuştur. Önümüzdeki yıllar bağımlılıklarla mücadelede daha çok çaba harcanmasını zorunlu kılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişimin artması uyuşturucu madde, tütün ve alkole erişimi kolaylaştırmıştır. Bunlara ek olarak da teknoloji kaynaklı bağımlılık problemleri ortaya çıkmış ve bunlarla da mücadele kaçınılmaz hale gelmiştir. Şimdi ve gelecekte güçlü bir Türkiye için bağımlı değil, bedenen ve ruhen sağlıklı nesillere ihtiyaç vardır. Bunun için de tüm bağımlılıklarla ayrım gözetilmeksizin topyekûn mücadele edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Yeşilay da ziyaret Yeşilay da ziyaret

q - Kopya

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek tarafından Bağımlılıkla Mücadele konusunda il genelinde yapılan faaliyetlerin sunumu yapıldı. Sonrasında tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla, toplumumuzu olumsuz etkileyen bağımlılık konusunda genel değerlendirmelerde bulunuldu.  İlimiz ve ülkemize ait uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularında tespit edilen sorunlar, aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler “Ben Olsaydım” başlığı altında ele alındı.

qqq

İl sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen toplantıya 40 farklı kurum, kuruluş ve halktan 62 temsilci katıldı.