1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin 36 maddesi ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin 11 maddesinin 7 bendi çizelge ‘6’ gereğince, Giresun İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; Sazan, Kadife, Siraz , Yayın, Tatlısu Kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır.

Ayrıca; 5/1 numaralı tebliğin 36 maddesi 3 bendi gereği bu tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.

Çiftçilere %50 Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı Çiftçilere %50 Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı

Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı, balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir.