Whatsapp Image 2024 06 09 At 16.29.01

Whatsapp Image 2024 06 09 At 16.29.00

Açılış konuşmasında, İstanbul Giresunlular Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Avukat Ahu Karaibahimoğlu şunları söyledi:

“Güzel memleketimizin her köşesinin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin korunması ve ileriki nesillere güzel bir dünya bırakmak amacıyla derneğimiz olarak her türlü çevresel çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunacağımızı buradan beyan ediyoruz. Sahip olduğumuz doğal  güzellikler sadece bizlere ait olmayıp, bu güzellikler bir dünya mirasıdır.. Bu vesile ile 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyoruz”

Whatsapp Image 2024 06 09 At 16.29.00 (1)


Harşit Vadisi Platform Başkanı Çınar Çetinkaya şu ifadelerde bulundu: 

“1985 yılında, 3213 sayılı Maden Kanunu yasalaşarak ülkemizde yürürlüğe girmesinden bu yana 20’den fazla kez değişmiş, yapılan her değişiklikle Türkiye'de daha fazla alan maden ruhsatlarına ve ruhsatlarla ilişkili olarak madencilik faaliyetlerine fırsat verilmiştir.

Özellikle son 20 yılda ise, küresel sermayenin ve yerli işbirlikçileri ile çıkarcı, rant peşinde olan siyasi kimlikli kişilerin hükümete yaptıkları baskı sonucu, ormanlarımız, milli parklarımız, SİT alanlarımız, tarım alanlarımız, su havzalarımız ile benzeri doğal ve kültürel zenginlikleri olan ve bu sebeple koruma altına alınmış alanlarımızın tamamı bile madencilik faaliyetlerine açılmıştır.

Whatsapp Image 2024 06 09 At 16.29.00 (2)

Çıkarılan maden miktarlarının usulüne uygun kayıt altına alınmaması, kanun kural tanımayan işletmeci maden firmalarının bu vahşi ticari faaliyetlerden elde edilen kazancın boyutunun büyüklüğü karşısında, bu pastadan pay almak isteyenlerin yönlendirmesiyle ülkemizin neredeyse tamamı maden sahası olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde doğayı, tarım alanlarını ve kültürel varlıkları madencilik faaliyetlerine karşı kanun
seviyesinde koruyan hiçbir koruma statüsü bulunmaması nedeniyle, bu vahşice hazırlanan maden sahalarına tepki sadece STK’ların oluşacak güç birliği ile gerçekleşebileceği inancıyla, etkin STK ların birleşmesiyle Gümüşhane ve Giresun bölgesi için 2022 yılında “HARŞİT VADİSİ PLAFORMU” kurulmuştur. Şu anda bünyemizde 2 Federasyon, 2 Vakıf, 2 Platform, 14 Dernek ve konusunda uzman 9 Kanaat Önderi üyemiz bulunmaktadır.

Whatsapp Image 2024 06 09 At 16.29.00 (3)

''Giresun ili yüzölcümünün %85’i madenlere çalışma alanı olarak belirlenmiştir.''

Platformumuzun öncelikli amacı; ülke ekonomisine katkı sağlayacak gerçek madenciliğe karşı olmayıp, torunlarımıza miras olarak bırakacağımız doğal alanlarda, ormanlarda, yaylalarda, meralarda, su havzalarında başlayacak veya başlamış madencilik faaliyetlerine son verilmesi için mücadele etmektir. Doğal kaynaklarımızın insana olan değeri, madenciliğin ekonomiye katacağı değerle kıyas bile yapılamaz. 
Ayrıca diğer önemli bir amacımız; çevre tahribatı olmadan diğer alanlarda yapılan madencilik faaliyetlerinde kanun, tüzük sözleşme şartlarına uymadan az maliyetle çok kâr düşüncesiyle çalışan firmaları yeterince denetlemeyen devlet sorumlularını görev yapmasına teşvik etmek için girişimlerde bulunmaktır.


Giresun ili yüzölcümünün %85’i madenlere çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanların; %17’si arama, %14’ü işletme ve %54’i ihale safhasındaki maden ruhsat alanıdır.
Çalışma ruhsat alanı sınırları içerisindeki orman alanlarının %90’ı, orman içi açıklıkların %79’u, tarım alanlarının %85’i, meraların %99’u ve iskan alanlarının %84’ü IV. Grup madenlere ruhsatlandırılmıştır.
Giresun’un 16 ilçenin 11’inin toplam yüzölçümünün %90’nın üzerindeki lk üç ilçe, Harşit Vadisi kapsamında olan Tirebolu, Espiye ve Doğankent’tir. En çok işletme ruhsatı alan 6 ilçede Bulancak, Espiye, Piraziz, Güce, Doğankent ve Tirebolu’dur.
Yani Giresun’un tüm yeşil alanları fındık bahçeleri, ormanları yaylaları su havzalarının yüzde seksenbeşi maden çalışma alanı olarak maden firmalarının istifadesine sunulmuştur.

Fındıkta Kırmızı Çizgi: 170 Lira Fındıkta Kırmızı Çizgi: 170 Lira

Whatsapp Image 2024 06 09 At 16.28.59 (1)

Sayın Halkımız;

İşte tüm bu olumsuz durumlara karşı hep birlikte gücümüzü göstermek için madencilik faaliyetlerinin başlayacağı Tirebolu Şenyuva köyü Garigen tepesinde 18 Haziran 2024 Salı günü bir basın açıklaması etkinliği yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız.''

Ekran Görüntüsü 2024 06 09 210623