Bilet Dükkanı'ndan Ramazan Bayramı'nda keşfedilecek tatil rotaları Bilet Dükkanı'ndan Ramazan Bayramı'nda keşfedilecek tatil rotaları

Merkeze yeni yapılan Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi binası 5983 m2 kapalı alan inşa edilmiş olup, 2023 yılı Mart ayı içerisinde bina tamamlanacak olup faaliyete geçirilmesinin planlanıyor.

Yeni Hizmet Binasında;
-Toplum Sağlığı Merkezi,
-Sağlıklı Hayat Merkezi,
-KETEM,
-Verem Savaş Dispanseri,
-Şehit Er Tekin Çınar Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik),
-Soğuksu Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik) birimler taşınacak.

Sağlıklı Hayat Merkezinde:
"Hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak" anlayışını önemseyen Bakanlık, Sağlıklı Hayat Merkezleriyle; ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi; hâlihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sağlıklı Hayat Merkezinde aşağıdaki birimler mevcut:
• Beslenme Danışmanlığı
• Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı
• Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı
• Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) Danışmanlığı
• Ruh Sağlığı Danışmanlığı
• Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı
• Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı
• Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri
• Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı
• Tıbbi Hizmetler
• İdari Hizmetler