Kozluca yaptığı açıklamada, "Tüm çocukların nitelikli eğitime erişimlerinin sağlanması ve gelişimlerini desteklenmesi önünde engel oluşturan yoksulluğun ve ekonomik sorunların ortadan biran önce kaldırılması gerekmektedir.

MEB istatistiklerine göre 14-17 yaş aralığında açık öğretime kayıtlı 1 milyon 585 bin civarında çocuğumuz varken,   bu sene bu sayı 1 milyon 738 bine yükselmiştir. Sonuç olarak okul kaydı bulunmayan 1 milyon 201 bin çocuğa,  açık öğretimde ki 1 milyon 738 bin ile mesleki eğitimdeki 401 bin çocuk eklenince , örgün eğitimde olmayanlarin toplam sayısı 3 milyon 340 bine ulaşmıştır.

Yoksulluk içinde büyüyen çocukların varlıklı ailelerde buyuyuyen çocuklara gore okul terk etme oranı  daha yüksektir. Sürekli yoksulluk içinde yaşayan çocuklar ailelerine ekonomik olarak destek olmak zorunda hissettikleri için onları okulda tutmak mümkün olmamaktadır.

Görele'de öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu Görele'de öğrencilere saç bakım hizmeti sunuldu

CHP Giresun Kadın Kolları il ve ilçe örgütleri olarak sürekli saha gözlemlerimizde  yoksulluğun nasıl dramatik hale geldiğini ve insanların yaşamak için nelere katlandığına tanık oluyoruz , bu tanıklığımız inkar edilemez ve yerel , genel iktidarın sorumluluğundan kaçamayacağı bir gerçektir.

Saha çalışma gözlemlerimizde; okulu terk eden çocuklar , üniversite kayıtlarını donduran gençler,  beslenme yetersizliğine terk edilen çocuklar ve gıda yoksunluğu yaşayan ailelerle konuşuyor ve dertleşiyoruz.

AKP İktidarının uyguladığı yanlış ekonomik politikalardan dolayı , çocuklar eve ekmek götürmek, faturaların yüküne ortak olmak  yani aile ekonomisine katkı sağlamak için çalışmak zorunda kalıyorlar.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın verilerine göre devlet yardımı alan yoksul hane sayısı 2,5 kat artmıştır. Yoksulluk ve yoksunluk sırtımızı dönemeyeceğimiz kadar derin bir sorundur. Dolayısıyla yoksulluk belirli kişilerin değil tüm toplumumuzun sorunudur.

Bundan dolayı devlet politikalarında biran önce sosyal devlet ilkesi gözetilerek kalıcı, etkili ve sürdürülebilir politikaların uygulanabilmesi için tüm paydaşların katılımı ile bilimsel ilkelere dayalı planlamar yapılıp acilen uygulamaya geçilmelidir, zira yoksulluk bir insan hakları ihlalidir.

Hakkın, hukukun ve adaletin sağlanmadığı,  çocukların yatağa aç girdiği, çocukların en temel haklarının istismar edildiği bu düzene son vermeye, partimizin temel ilkeleri doğrultusunda ,var olan kaynakların doğru, etkin ve adil  bir şekilde kullanılmasıyla eşit,özgür bir geleceği çocuklara, gençlere, kadınlara ve tüm topluma sunmak için kararlıyız ve az kaldı geliyoruz." ifadelerini kullandı.