''Ankara Kent Konseyi pratiğinde kentin ortak problemleri odağında bir araya gelinmekte...''

Prof Dr. Savaş Zafer Şahin, şehir planlarının önemini insan bedenine gönderme yaparak, şehirde bulunan sosyal ve fiziksel yapıların şehrin bedenini oluşturduğunu, bu durumun aynı zamanda teknik olarak şehirlerin makro formunu nitelendirildiğini ifade etti.  Savaş Zafer Şahin, makro formun belirlenmesi yönündeki en önemli unsurun da, şehrin gelecekte sahip olacağı nüfusun belirleyici olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:  

“Söz konusu nüfus değişkeni dikkate alınarak şehrin nasıl, ne şekilde ve hangi tarafa büyüyeceğini yönünde karar vermek gerekir. Bu çerçevede şehir planlama, makro ölçekten mikro ölçeğe, kararların silsilesidir. Bu kararlar, doğru verilmediğinde şehrin bütünüyle ilgili yapısal sorunlar gündeme gelecektir. Söz konusu kararların verilmesinde resmi olarak tanımlanan karar vericilerle birlikte halkın da kararlara katılım sağlaması gerekir. Ankara Kent Konseyi pratiğinde kentin ortak problemleri odağında bir araya gelinmekte ve buradaki gerçekleştirilen çalışmalar üzerinden katılım sağlanmaya, “ortak akıl” üretilmeye çalışılmaktadır.” 

Ekran Görüntüsü 2024 06 05 020229

''Tansiyonu bozulan şehir, tıpkı insan bedeninde olduğu gibi başka sorunları (trafik, altyapı, sosyal donatılar gibi) gündeme getirir''

Şahin, hazırlanan şehir planlarında hangi kararları değiştirmemek gerekir sorusu üzerine şu ifadelerde bulundu:

“Bir kentin temel göstergelerini değiştirecek değişikliklerden kaçınmak gerekir. Bir kentte, insan bedeninde olduğu gibi tansiyona karşılık gelecek şey, yapı ve nüfus yoğunluğudur. Şehir planlarında yapı ve nüfus yoğunluğuna yönelik bir denge kurulmaya çalışılır. Bu dengeyi bozacak yönde kararlar alındığında şehrin tansiyonu bozulur. Tansiyonu bozulan şehir, tıpkı insan bedeninde olduğu gibi başka sorunları (trafik, altyapı, sosyal donatılar gibi) gündeme getirir.

Yani örneğin 10.000 kişi öngörülerek yapılan bir mahalle planlamasında, sonrasında yapılan değişiklikle yoğunluk 20.000 kişiye çıkarılmışsa, hazırlanan altyapı yetersiz kalacaktır. Şehir planlarında, öncesinde belirlenen ve altyapısı uygun hale getirilen yerleşim alanlarında yapı ve nüfus yoğunluğunu değiştirmemek gerekir, bunu planlarda sabitlemek gerekir.”

Diğer taraftan Şahin, kapalı plan yerine açık plan yaklaşımının önemini şu sözlerle ifade etti: “Şehrin gelişimine cevap veren planların hazırlanmasında konuyla ilgili bilgi ve birikimi olan herkesi planlama sürecine dahil etmek gerekir. Planları, “açık planlama” yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirmek gerekir. Planlama yapıldıktan sonra biten bir süreç değildir.  Plan, uygulama sürecini de kapsamaktadır. Karşılaşılan sorunlara çözüm üreterek güncelliğini korumaktadır.”

Ekran Görüntüsü 2024 06 05 020312

''Şehir ve Yaşam''a dair her şey bu programda! ''Şehir ve Yaşam''a dair her şey bu programda!

''Giresun için bir planlama yarışması açalım ‘Türkiye, Giresun İçin Düşünsün’, bize farklı alternatifler önersin, bu öneriler üzerinden kente farklı gözle bakalım''

Savaş Zafer Şahin, Giresun için de önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Giresun için işlenmemiş bir mücevher benzetmesi yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Giresun, 18 km sahil bandına yayılmış, 2 km genişliğine sahip bir kent. Bu kentin önündeki büyük fırsat, nüfusunun çok olmamasıdır. Ayrıca yerleşilebilir alanlar açısından hala bazı fırsatlarının olmasıdır. Fakat diğer taraftan bu durum aynı zamanda bir tehdit oluşturabilir. Şöyle, çok fazla detaylı bir plan hazırlığı yapmaya gerek duymadan, küçük değişikliklerle yetinmek gibi. Şehrin yerel yöneticilerine önerim, üniversite ve diğer ilgili yetkin insanlar aracılığıyla Türkiye’nin birikimini Giresun’a taşımak isterdim. Giresun için bir planlama yarışması açalım ‘Türkiye, Giresun İçin Düşünsün’, bize farklı alternatifler önersin, bu öneriler üzerinden kente farklı gözle bakalım. Çünkü bir sorunun çözümünü içinde yaşayanlar göremeyebilirler. Benzer kentlerde başka türlü çözümler üretilmişte olabilir. Bunları dinlemek farklı bakış açısı doğurabilir” şeklinde sözlerini tamamladı.

Şehir ve Yaşam programı her Salı Medya 28'de, saat 18.00’da, şehirle ilgili farklı konu ve konuklarla yayınlarını sürdürmeye devam edecek. 

Medya 28 - Burak Aydın