Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

Yeni müfredat devamla Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayına sunuldu. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

İyi Tatiller Çocuklar İyi Tatiller Çocuklar

Müfredatta yer alan ve tartışma yaratan bazı noktalar şöyle sıralandı:

• Anadolu imam hatip liselerinin dokuzuncu sınıflarında okutulacak Temel Dini Bilgiler kitabında Diyanet İşleri Başkanlığı’na referans veriliyor. Kitapta, dijital öğretme ortamları ve uygulamalarının, “İmkanlar çerçevesinde” öğretme-öğrenme süreçlerine dahil edilmesi gerektiği kaydedilerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamalar örnek gösteriliyor.

• Önceki programda, “Kuruluş-Yükselme-Duraklama-Gerileme” ve “Dağılma” olmak üzere beş ana başlık altında incelenen Osmanlı Devleti’nin öyküsü, yeni programda altı başlık altında toplanıyor. Uzmanların, “Osmanlı güzellemesi” olarak yorumladığı, Osmanlı’nın dağılma döneminin anlatıldığı ünitenin adı, “Savaşlar Sarmalında Osmanlı” olarak değiştirildi. Osmanlı’nın duraklama dönemi ise “Dönüşüm Sürecinde Osmanlı” başlığı altında anlatılıyor.

Tarih öğretim programında, “Türk”ün yanına “İslam” da ekleniyor. Buna göre, eski Tarih öğretim programında, “Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesindeki etkisi” yorumlanırken yeni programda, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki etkisi” ele alınıyor.

• İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde eğitimcilere, “Öğrencilerden yakın dönemde Türkiye’de bilim, teknoloji, kültür, eğitim ve spor alanlarında meydana gelen gelişmelerden birine ilişkin basit düzeyde bir araştırma yapmaları ve ulaştıkları sonuçları rapor olarak sunmaları istenebilir” önerisinde bulunuluyor.

• Programda, “İslam ve barış konusu” ele alınırken cihad kavramına yer verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Programda, “Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Millî Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılır” ifadeleri kullanılıyor.

Haber: BirGün