Giresun Üniversitesine tahsisli tarihi Rektörlük Binasının bütünüyle restorasyonu için; Üniversitenin talebi üzerine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından toplam 55 milyon TL. yatırım ödeneği tahsis edildi.

_fmg_8422-6878

Ayrılan bu ödeneğin 15 milyon TL.’lik kısmı Üniversitenin 2024 yılı bütçesine aktarıldı. 2026 yılına kadar bitirilmesi planlanan bu yatırım, etüd-proje, müşavirlik ve restorasyon kalemlerinden oluşuyor.

Kamu harcamaları için alınan tasarruf tedbirlerine rağmen; tarihi Rektörlük Binası için bu ölçüde bir yatırım ödeneğinin çıkması, Giresun Üniversitesi ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

_fmg_8474-3306

Tarihi Rektörlük Binasının bütünüyle restorasyonu için, 2024 yılında etüd-proje ve müşavirlik hizmeti ihaleleri gerçekleştirilecek.

Hem Giresun Üniversitesi’nin hem de şehrimizin önemli prestij binalarından biri olan tarihi Rektörlük Binasının bu derece büyük bir restorasyon sürecine dahil edilmesi, haberi duyan Giresun halkı üzerinde de sevinç ve heyecan yarattı.

EDS'den Hayat Pahalılığı ve Emekli Maaş Zamları" ile ilgili Kitlesel Basın Açıklaması EDS'den Hayat Pahalılığı ve Emekli Maaş Zamları" ile ilgili Kitlesel Basın Açıklaması

_fmg_8485-9064