Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre;

Zorunlu Göç Sempozyumu Yapıldı Zorunlu Göç Sempozyumu Yapıldı

Bugün Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında toplanan Giresun Üniversitesi Senatosunun, aldığı karara göre; tarihi rektörlük binasının yeniden üniversiteye tahsisi için hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasına, hem de hukuki sürecin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde;

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can başkanlığında, Giresun Üniversitesi Senatosu 19 Aralık 2022 Pazartesi günü yaptığı toplantıda oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Giresun Defterdarlığı ile Giresun Üniversitesi Rektörlüğü arasında 09.06.2015 tarihinde yapılan protokol ile “eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı olarak kullanılmak” üzere Üniversitemize tahsis edilen tarihi Rektörlük Binasının tahsisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2022 tarih ve 5272003 sayılı yazısı ile kaldırılmıştır.

- Fındık ve Giresun temalı belge müzesi olmasını tüm paydaşlarımız ile birlikte planladığımız ve bu amaca uygun proje kapsamında onarım yaptırdığımız tarihi Rektörlük Binasının yeniden Üniversitemize tahsisi için hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasına, hem de hukuki sürecin başlatılmasına;

Gereğinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’nce yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.