Süt İneklerinde Mastitis Hastalığı, meme dokusunda bir enfeksiyonun sebep olduğu meme iltihabıdır. Bu hastalık, sütün miktar ve kalitesini düşürür, hayvanların sağlığını ve refahını bozar, işletmelerin ekonomik kaybına neden olur. 

Mastitis Hastalığına karşı korunmak için yapılması gerekenler şunlar;

- Sağım öncesi ve sonrası meme temizliği ve dezenfeksiyon yapmak,

Başkan Karadere'den 26 milyonluk borçsuz yatırım! Başkan Karadere'den 26 milyonluk borçsuz yatırım!

-Sağım makinesinin basınç ve pulsasyonunu ayarlamak, sağım süresini kısa tutmak, sağım ekipmanlarını düzenli olarak yıkamak ve dezenfekte etmek.

-Sağım sırasında ilk sütü ayrı bir kaba almak, mastitisli sütleri imha etmek, bu sütleri tüketmemek ve buzağı beslemede kullanmamak.

-Veteriner hekim tarafından; sütün somatik hücre sayısının (SHS) ölçülmesi, enfeksiyon düzeyini ve etken mikroorganizmayı belirleyerek, uygun tedavi yöntemlerini seçmek.

-Laktasyon sonu ve kuru dönemde veteriner hekim tavsiyesiyle meme içi antibiyotik uygulamak, kuru dönemde inekleri temiz ve ayrı bir yerde tutmak.

-İneklerin memelerine zarar verebilecek malzeme ve zeminleri ortadan kaldırmak, ahır havalandırmasını sağlamak, ahır kapısı önüne kireç havuzu koymak, ahırı ayda bir dezenfekte etmek.