Başkan Şenlikoğlu mesajında; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Tarafından kabul edildiği 10 Aralık 1948’in yıl dönümünün "İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığını bildirerek şunları kaydetti:

“Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ilk imza atan ülkelerden birisidir. Her insanın doğuştan itibaren sahip olduğu temel hak ve hürriyetlerin korunması, toplumsal barışın güvence altına alınması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi için önemli bir gerekliliktir. 

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda en temel hak olan yaşama hakkından, eğitim hakkına kadar insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkarak tüm insanlığın ortak bir sorunu olmuştur. İnsan haklarının korunması konusundaki sorumluluk öncelikle devletlere ait olsa da, sivil toplum örgütlerinden medya sektörüne kadar tüm kuruluş ve bireylerin saygı ve hoşgörü çerçevesinde iş birliğini gerekli kılmaktadır.

Başkan Köse Gündeme Oturacak Açıklamalarda Bulundu: “Belediyenin Borcu 1 milyar 714 milyon 880 bin TL'' Başkan Köse Gündeme Oturacak Açıklamalarda Bulundu: “Belediyenin Borcu 1 milyar 714 milyon 880 bin TL''

Bizler insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle; insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya temennisiyle başta Milletimiz olmak üzere tüm dünya milletlerinin İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”