Başkan Köse'nin 19 Mayıs Mesajı Başkan Köse'nin 19 Mayıs Mesajı

Kale yolu üzerinde bulunan ve mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Giresun Üniversitesine tahsisli tarihi rektörlük binasının tahsisi, Giresun Valiliği’nin talebi üzerine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 14 Aralık 2022 tarihinde, binanın boş olduğu ve tahsis amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Giresun Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu işlem tesis edilirken Giresun Üniversitesinden bilgi ve görüş alınmadı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın imzası ile yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2020 yılı içinde yapılan istişareler sonrasında Tarihi Rektörlük Binasında belgelerle Giresun’un tarihine ışık tutan bir Belge Müzesi oluşturulması kararı alınmış ve bu bağlamda DOKA ile 15.10.2020 tarihinde yapılan bir sözleşme ile 600.000 TL. bütçeli onarım projesi başlatılmıştır.

Proje devam ederken, Giresun Üniversitesi “Fındık” temalı ihtisas üniversitesi olarak ilan edilmiş ve müze içeriğine fındık konusu da ilave edilmiştir. 24 ay süren bu onarım projesi sırasında binada konumlu birimler başka yerlere taşınmıştır. DOKA’dan alınan destek, binanın duyduğu onarım ihtiyacını karşılamaya yetmemiş olup ilave kaynak arayışı devam etmektedir. Tarihi yapının bahçesinde açılan çay bahçesi öncesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınmış, konu gereği için mülk sahibi Milli Emlak Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Tarihi Rektörlük Binası Giresun Üniversitesi ile özdeşleşmiş, bir sembol olmuştur. Bu itibarla devam eden projenin tamamlanıp Giresun’a kazandırılabilmesi için söz konusu yapının, ilgili karardan dönülerek yeniden Giresun Üniversitesi’ne tahsis edilmesi talebimizi, Üniversitemiz Senatosunun takdirine sunup onayını alarak, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı’na iletmeyi düşündüğümüzü belirtmek isterim. Konuyu kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyor, tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum."