Seçime 1 gün kala komşuya müjde! Ordu'da serbest bölgenin yeri belli oldu.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Komşu ilimiz Ordu’da serbest bölge kuruluyor. 

Resmi Gazete'de karar şu şekilde yayınlandı;

karar

Ordu Serbest Bölgesi olarak, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'ndeki 147 bin 442,92 metrekare alan ilan edildi. Karar ekinde, bölgeye ilişkin krokiye de yer verildi.

WhatsApp Image 2023-05-13 at 10.44.06 (1)

Serbest Bölge Nedir?

Yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı,sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.

Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan,

Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı,

Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı,

Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Türkiye’ de kurulu 19 serbest bölgede; Direkt olarak 65.000 kişi, dolaylı olarak da 150.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır. Serbest bölge yönetim şeması Gümrük Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İşletici Firma olarak belirlenmiştir.

Serbest Bölgelerde Sağlanan Avantajlar

Serbest Bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler, serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır.

Türkiye’de, AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın toplam 19 adet Serbest Bölge bulunmakta olup bunlardan 18’i faal durumda, 1’i ise kurulum aşamasındadır. Serbest Bölgeler; Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki limanlarla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği noktalarda yer almaktadır.

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar;

Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden % 100 muafiyet.
 
İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden % 100 muafiyet.
 
KDV ve özel tüketim vergisinden % 100 muafiyet.
 
Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.
 
Emlak vergisinden %100 muafiyet.
 
Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.
 
Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).
 
Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
 
Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.​
 
Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.
 
İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.
 
KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.
 
İkinci el/kullanılmış makine getirilmesine müsaade edilmesi. ​
 
Serbest Bölgeler Uygulayıcı Kurum:

Giresun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü Giresun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kaynak:  İstanbul Ticaret Odası