Giresun Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Mremiş, yerel yönetim, kent ve çevre sorunları alanlarındaki çalışmalarıyla katkı sağlamaya devam ediyor.

Benim de Bir Hikayem Var Benim de Bir Hikayem Var

Memiş’in son dönem yayınlanan ve süreci devam eden çalışmaları/projeleri şöyle:

Ahmet Yazar Editörlüğünde hazırlanan “Ekolojik, Politik ve Yönetsel Açıdan Türkiye’de Kıyı Alanları” kitabında “Kentsel Kıyı Politikaları ve Politika Aktörü Olarak Valinin Rolü: Giresun Fındık Büfeleri” adıyla bir bölüm,

Kurtuluş Yılmaz Genç, Yasemin Mamur Işıkçı ve Murat Özdemir Editörlüğünde hazırlanan “Fındık Ekonomisi” kitabında “Teknolojik Gelişmelerin Kırsal Alandaki Etkisi: Akıllı Köyler” (Melikali Güç ile birlikte) adıyla bir bölüm,

25-26 Mart 2023 tarihleri aralığında Arel Üniversitesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen Sıfır Atık Kongresi’nde sunulan "Türkiye'de Sıfır Atık Politikasının Aşılması Gereken Eşikleri" adıyla bir bildiri,

Cenay Babaoğlu ve Nebi Miş birlikte editörlüğünde hazırlanan "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Reform" kitabında "Türkiye'de Kentlerdeki Çevresel Sorunlara Yeni Çözüm Arayışları" adıyla bir bölüm,

Giresun Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen “Cocid 19 ve Tersine Göç: Kırsalın Yeniden Keşfi” adıyla süreci devam eden bir proje.