Nitelikli Eğitim,Üretken Öğretmenler Derneği (NE-DER)  Çalıştay düzenledi
EĞİTİM ÇOK YÖNLÜ OLARAK ELE ALINDI
Büyük ilgi gören çalıştaya ,NE- DER Başkanı Mustafa Özdemir, Prof.Dr.Kamuran Elbeyoğlu, Dr.Osman Sirkeci ve NE- DER Giresun Temsilcisi Süleyman Akdemir konuşmacı olarak katıldılar.

Be1Aa4C8 A2Ac 4846 A3D8 Da0Cc088B087
Konuşmalarda, NE- DER' in kuruluş amacı, çalışmaları, projeleri ve hedefleri çok yönlü olarak masaya yatırıldı.
Çalıştayın sonuç bildirgesinin ise  projenin temel amaçlarına ve çalıştayda ele alınan konulara odaklanılarak hazırlandığı belirtildi. Çalıştayda ayrıca hazırlanan soruların 10 farklı masada  tartışıldığı ve bu tartışmaların  sonucunda elde edilen cevapların  eğitim sistemimizin geleceği ve öğretmen yetiştirme süreçlerinin iyileştirilmesi üzerine kapsamlı bir bakış açısı sunacağı kaydedildi.
Çalıştayın ana temalarını  kapsayan sonuç bildirgesinde özetle şunlar kaydedildi: " Çalıştayımızda öğretmen yetiştirme programlarının güncellenmesi gerektiği, uygulamalı eğitim ve çağdaş pedagojik yöntemlerin önemi vurgulandı. Öğretmen adaylarına, mesleki pratiğe yönelik kapsamlı deneyimler sunulması ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri sürekli olarak desteklenmesi benimsendi. Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik statülerinin iyileştirilmesi gerektiği, maaşlarının ve çalışma koşullarının mesleğin saygınlığını yansıtacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
Eğitimde teknoloji kullanımının genişletilmesi, öğretmenlerin teknolojik araçları etkin kullanabilmeleri için gerekli eğitimlerin sağlanması ve okulların teknolojik altyapıyla donatılması gerektiği ifade edildi.
Eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında öğretmenlerin, öğrencilerin ve diğer paydaşların katılımının teşvik edilmesi, eğitim yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı.
Sonuç bildirgesinde ayrıca, 

Jandarma ekipleri, yaptığı uygulamalar ile olumsuzluklara geçit vermiyor. Jandarma ekipleri, yaptığı uygulamalar ile olumsuzluklara geçit vermiyor.

67Eee805 C237 40Ee Be1D Ff9F18E352Ef
" Bu bildirge, 'Nitelikli Eğitim, Üretken Öğretmen Projesi' çalıştayında ele alınan temel bulguları ve önerileri sistematik bir şekilde sunarak, eğitim sistemimizin iyileştirilmesi yönünde atılacak adımların temelini oluşturmaktadır. Eğitimde kalitenin artırılması ve toplumsal gelişimin desteklenmesi amacıyla, bu önerilerin stratejik bir çerçevede değerlendirilmesi ve uygulanması önerilmektedir. Bu süreçte, çalıştayda ortaya çıkan fikirlerin ve önerilerin, eğitim politikalarımızın şekillendirilmesinde önemli bir rol oynaması beklenmektedir." denildi.