İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe destek programını duyurdu.

İŞKUR, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30.maddesi kapsamında işverenlerin, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olduğunu bildirdi. Bu yükümlülük kapsamında işletmelerin personel istihdamına yönelik takip işlemi, İŞKUR tarafından yapılmakta. 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline, çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü için; çalıştırmadığı her ay başına idari para cezası uygulanacak. 

İŞKUR, Tahsil edilen idari para cezalarını 4857 sayılı Kanunun 101. Maddesi kapsamında;

-Engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projelerde,

Korumalı işyeri desteğine yönelik projelerde,

Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojileri projelerinde,

Engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projelerinde,

Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması için kullanmayı planlıyor.

İŞKUR, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaktayız. Proje desteğinin amacının, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır." dedi.

Bebek ölümlerini önlemeye yönelik çalışmalar değerlendirildi Bebek ölümlerini önlemeye yönelik çalışmalar değerlendirildi

Verilecek Destek Miktarları ve Başvuru Şartları

Başvurular İŞKUR’un web sayfasında yer alan “Başvuru Rehberlerine” göre hazırlanarak 15 Aralık 2023 tarihine kadar kuruma iletilecek projelerin, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesi sonrasında, uygun bulunan projeler desteklenecek. 

Kendi işini kurmak isteyen Engelli girişimci adaylarına 150 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına ise 110 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebilecek. Başvurular İŞKUR'un web sayfasında belirtilen rehbere göre hazırlanarak 15 Aralık 2023 tarihine kadar online veya ilgili birimler aracılığıyla yapılacak. Engelli girişimci adaylarının  kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği proje başvurularını 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerektiği, Kurum İl Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile yapılacak olan proje başvurularının  kabul edilmeyecek,

İŞKUR, Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerini gerçekleştirmeleri yönünde bu çalışma büyük bir fırsat olduğunu, aklında bir projesi olup da bugüne kadar maddi yetersizlikler nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek için İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Hibe desteği konusunda bilgi almak isteyen tüm engelli ve eski hükümlü vatandaşlar ise kurumun ilgili telefon numaralarından veya doğrudan İl Müdürlüğü'nden bilgi alabilecekler.