Orman Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda yoğun olarak kullandığı dikili kesim uygulaması orman işçisinin gelirinde düşüşe neden oluyor. Genel müdürlüğün daha fazla kar elde etme, müteahhitler aracılığı ile de sorumluluklardan uzak durma eğilimi orman köylülerini zorda bırakırken, yakın gelecekte orman köylerinde yaşayan kimsenin kalmayacağı iddia edildi.   

Torul İlçesi İlecik Köyü nüfusuna kayıtlı olan KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cantürk Gümüş Orman Genel Müdürlüğü(OGM)’nün dikili satış yöntemine itiraz ederek bu yöntemin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı: ''Çikolata Krizi Fındık İhracatını Olumsuz Etkileyecek'' Giresun Ticaret Borsası Başkanı: ''Çikolata Krizi Fındık İhracatını Olumsuz Etkileyecek''

OGM’nin geçmişte odun üretimini aracısız olarak köylülere yaptırdığını hatırlatan Prof. Dr. Cantürk Gümüş, “Şimdi de dikili satış adı altında müteahhitler aracılığı ile yine köylüler üretim yapıyor.  Bu yeni yöntem anayasanın “Devlet ormanlarını devletin işleteceği, işletme hakkının müteahhitlere verilemeyeceğini” hüküm altına alan 169. maddesine aykırıdır” dedi.

Öte yandan dikili satış yöntemi sayesinde OGM’nin daha fazla kar elde ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gümüş, “Bu yönteme göre müteahhitler de kar ediyor olmalı. Yoksa işi yapmazlar! Hem OGM, hem de müteahhitler kar etiğine ve odun fiyatı aynı olduğuna göre birisi zarar ediyor olmalı! Bu yeni yöntemde kim zarar ediyor? Cevap belli değil mi? Köylüler” diye konuştu.

Köylüler zarar etmesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayacağına vurgu yapan Gümüş, “Bu yeni yöntem sadece anayasanın 169. maddesine aykırı değil, aynı zamanda 2. maddede yer alan sosyal devlet ilkesine de aykırıdır. Çünkü sosyal devlet müteahhitleri değil, köylüleri, düşük gelirli grupları koruyan, gözeten devlettir” ifadelerini kullandı.

Haber: Gümüşkoza