İlk olarak, belediye mücavir alan içerisinde ikamet eden geliri olmayan vatandaşlara ve emeklilere yüzde 50 su indirimi yapılması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Ardından, ilçeye Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasına ilişkin öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer gündem maddeleri arasında yetkili sendika ile sözleşme imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu da ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, taşınmaz satışı, kadro ihdas cetveli, belediyeye ait yan ödeme cetveli, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurulması, araç satışı konuları ile Plan ve Bütçe Komisyon raporları da oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Zabıta Müdürlüğü ücret tarifelerinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna, imar ile ilgili konuların görüşülmesi ise İmar Komisyonuna havale edildi.

Giresun’da Nefes Kesen SOLOTÜRK Gösterisi Giresun’da Nefes Kesen SOLOTÜRK Gösterisi