GÜNDEM MADDELERİ

AFAD Başkanı Okay Memis'i hemşehrileri ziyaret etti AFAD Başkanı Okay Memis'i hemşehrileri ziyaret etti
 • Açılış ve yoklama
 • Genel Kurul Divan Heyeti seçimi
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
 • Yönetim ve diğer kurulların faaliyet raporları, gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 • 2024-2025 yılları tahmini bütçenin ve çalışma programının genel kurulda görüşülmesi ve onaylanması

   
 • Yönetim Kuruluna ek bütçe yapabilmesi için yetki verilmesin görüşülmesi ve onaylanması
 • Kulüp aktif üyeliğine kabul edilecek ve üyelikten çıkartılacaklara ait listenin görüşülmesi ve onaylanması
 • Yönetim ve diğer kurul üyelerinin ibrası
 • 26/04/2022 tarihli 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 20/5. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından Kulübümüz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’na, bir önceki yıl brüt gelirlerin en üst sınır olan %50'si kadar borçlanma yetkisi verilmesine ve Yönetim Kuruluna bu hususta her türlü işlemi yapmasına dair Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
 • Genel Kurul tarafından Yönetim kuruluna, kulübün futbol şubesin şirketleşmesi ve 26/04/2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 numaralı kanun uyarınca spor anonim şirketi vasfının kazanılması ile ilgili yapılacak tüm işlemlere yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
 • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun seçimi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış