Bulancak ilçesi Talipli Köyü mevkii sahil yolu üzerinde, deniz ve transit yola sıfır konumda başlatılan konut projesi, akıllara Giresun sahillerinin imara açılarak deniz kıyılarının kanunsuz biçimde rant haline dönüştürülmesinin yolunun açılabileceği endişesini getirdi.

Adsız tasarım (35)

Şebinkarahisar'da Kaynak Aranıyor Şebinkarahisar'da Kaynak Aranıyor

Yapımına başlanılarak fore kazık çakma ve temel beton dökme işlemleri tamamlanan inşaatın, transit yol ile denize neredeyse sıfır mesafesinde olması; 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda tanımlanan “Kıyı Kenar Çizgisi Yönetmeliği’ne” uygun olup olmadığı ve yine transit yola olan mesafesinin ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığının sorgulanmasına neden olmaktadır.

Yürürlükteki Anayasamızda; deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada önceliğin kamu yararı gözetilmesi gerektiği detaylıca belirtilmektedir.

Şantiye alanında hiçbir bilgilendirici levha ve ruhsat izin bilgilerinin olmaması dikkat çekerken, edindiğimiz bilgilere göre; daha önceden turizm amaçlı imar planına dahil olan bu alanın revizyon yapılarak konut yapımına uygun hale getirildiği ve Bulancak Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı sağlandığı öğrenilmiştir.

Verilen inşaat ruhsatına rağmen söz konusu inşaatın, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kenar Çizgisi Yönetmeliğine uygun olup olmadığı ve kamu yararının gözetilip gözetilmediği hususlarının Giresun Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından aydınlatılmasını kamuoyu adına talep etmekteyiz.

WhatsApp Görsel 2023-05-12 saat 19.47.19a

Adsız tasarım (39)

168389861582311