Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde endoskopi ünitesi Ekim ayında büyük bir çaba ve özveri örneği göstererek toplam 939 endoskopik işlem gerçekleştirdi.

Ergun Altıyaprak Başkan Yardımcısı Oldu Ergun Altıyaprak Başkan Yardımcısı Oldu

İşlemler arasında mukozal rezeksiyon, kanamaya acil müdahale (argon plazma koagülasyon, skleroterapi, klip uygulamaları), polipektomi, özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu, kolon ve özofagus darlıklarında stent implantasyonu, özofagus varislerine band ligasyonu, fundus varislerine sklerozan madde enjeksiyonu, yabancı cisim çıkarılması, mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi, mide balonu yerleştirilmesi gibi ileri düzey endoskopik girişimler mevcuttur.