"Giresun Müstakil Livası Teşkiline Dair Kanun" 101 yıl önce 4 Nisan 1921 tarihinde Resmi Gazete'de (Ceride-i Resmiyye) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurtuluş mücadelesini yürüten ve Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin idari yönden de çalışmalarını aynı özenle yürüttüğünü gösteren bu karar, aynı zamanda Giresun'nun ne kadar değerli olduğunu da göstermiştir.

Necati Tığlı, "Eğribel Tüneli aç - kapa yapa yapa eskidi" Necati Tığlı, "Eğribel Tüneli aç - kapa yapa yapa eskidi"

Bu karar sonucunda Giresun şehrimiz Topal Osman, Hüseyin Avni Bey ve tüm Giresun Gönüllülerinin  cephedeki kahramanlıklarının yanında 11 Ağustos 1923'te çalışmaya başlayan II. Mecliste 5 milletvekili ile temsil edilerek Cumhuriyet'in ilanına siyasi yönden de katkıda bulunmuştur.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Murat Bektaş, ''Tarihi milattan önceye dayanan, unutulmayacak kadar güzel ve kadim şehrimizin Cumhuriyet dönemindeki il statüsüne eşdeğer bağımsız bir statü kazandığı bu özel gününü kutluyorum'' dedi.