Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Vali Ünlü, Konsept Nüfus Müdürlüğü Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı Vali Ünlü, Konsept Nüfus Müdürlüğü Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, engelli yurttaşlarımızın toplumsal hayata aktif katılımları sağlanmalı ve eşit yurttaşlık şartları mümkün kılınmalıdır. Eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdamda karşılaştıkları engeller bir bir ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

Engelli bireylerin mağduriyetleri giderilmelidir

Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak ve sosyal devleti güçlü kılmak adına engelli bireylerin çağdaş yaşamın gerektirdiği olanaklara her alanda kavuşmalarının temel bir insan hakkı olduğunu ifade eden CHP’li Tığlı, “bedensel engelli kişilerin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyelerin reçete edilerek yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla indirilmesi gerekmektedir. Toplumun bir parçası olan engelli bireylerin, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanması, haklarının güvence altına alınmasını ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi devletin asli görevlerinden bir tanesidir” açıklamasını yaptı.

Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a soruları şöyle:

  • Bedensel engelli kişilerin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyelerin reçete edilerek yenilenme süreci neden 2 yıla indirilmiyor?
  • Akülü sandalye almak isteyenlere verilen sosyal güvence miktarlarının çok az olması neticesinde birçok bedensel engelli vatandaşımızın yurtdışında ki gönüllü sivil toplum örgütleri tarafından gönderilen akülü sandalyelere mahkûm edilmeleri sosyal devlet ilkesine uygun mudur? 
  • Bedensel engelli bireylere verilen akülü sandalye desteğinin az olduğu bilindiği halde neden günümüz koşullarına göre artırılması için bir çalışma yapmıyorsunuz?
  • Evde bakım ödemeleri belirlenirken bakıma muhtaç kişinin yaşamakta olduğu hanenin toplam gelirine göre belirlenmesi Anayasa’nın 17’inci maddesinde yer alan “herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” ilkesine aykırı değil midir?
  • Evde bakım ödemeleri yapılırken neden engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu medikal malzemeler dikkate alınmıyor?
  • Bedensel engelli bireylerin toplum içinde aynı engelsiz bireyler gibi ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için tüm kamu ve özel binalar dahil, otellerde, restoranlarda ve her türlü spor tesislerinde neden tuvaletler ve duşlar yapılmıyor? Tuvalet sandalyeleri neden reçete edilemiyor?