Merkez Okul Müdürlerine Yönelik Disiplin İşlemleri Eğitim Semineri Düzenlendi Merkez Okul Müdürlerine Yönelik Disiplin İşlemleri Eğitim Semineri Düzenlendi

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Berru Ulusoy’un yürütücüsü olduğu, “İnterneti Bilinçli Kullanma Becerisi Kazandırarak İlkokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığını Önleyen İnternet Bağımlılığı Eğitsel Müdahale Programı (İBEMP)'in Geliştirilmesi” başlıklı araştırma, TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Berru Ulusoy, Nottingham Trent Üniversitesi (İngiltere)’nde 11 ay süresince yürüteceği araştırması kapsamında Prof. Mark Griffiths danışmanlığında ilkokul öğrencilerinin bilinçli internet kullanma becerisinin geliştirilmesine yönelik tasarladığı İnternet Bağımlılığı Eğitsel Müdahale Programı (İBEMP)’nın geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlayacak. İBEMP’te yer alan eğitici etkinlikler, uygulama sonrası oluşturulacak IBEMP web sayfası ile uluslararası platformda erişime açılacak.