Şenyürek yaptığı açıklamada, “Türk-İş'in açıkladığı Mayıs ayı raporu milyonlarca ücretlinin sürüklendiği ekonomik çıkmazı ve derin yoksulluğu gözler önüne sermektedir. Saray rejimi, sebep olduğu kötü ve sorumsuz ekonomi politikalarının bedelini alın teriyle geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaşa ödetmeye çalışmaktadır. Vatandaşın cüzdanına yansıyan gerçek enflasyonunu görmek yerine iktidarın ısmarlama enflasyonunu baz alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sayesinde asgari ücret ilk beş ayda çoktan eriyip, yok oldu. Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 19 bin liraya, yoksulluk sınırı ise 62 bin liraya yükseldi. Milyonlarca yurttaş çaresizlik ve umutsuzluk içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 62 bin liraya dayandı

Türk-İş’in her ay hesaplayarak duyurduğu dört kişilik bir ailenin aylık temel gıda ve beslenme ihtiyaçlarını gösteren açlık sınırı Mayıs ayında 18 bin 969 liraya yükselirken, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 24 bin 609 liraya ulaştı. Dört kişilik bir ailenin gıda ve beslenme harcamaları yanında giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlar için yaptığı diğer zorunlu giderleri de kapsayan yoksulluk sınırı ise mayısta 61 bin 788 TL’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

İktidar faturayı yine ücretliye kesti

Şenyürek, açlık sınırının halen uygulanan 17 bin lira tutarındaki asgari ücreti aştığını, emeklilerin ise tamamen sefalete terk edildiğini vurgulayarak, “Ülkeyi ve milleti hızla yoksulluğa sürükleyen başarısız ekonomi politikalarının yarattığı bu vahim tablo karşısında halk yoksulluktan perişan haldedir. İktidarının plansız ve programsız adımları, israf ve yolsuzluk düzeni yurttaşlarımızın sadece alım gücünü değil, yaşam gücünü de günden güne eritmektedir. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması artık mümkün değildir. Çalışanlar çocuklarına yeterli besin sağlayamamanın, onlara iyi bir gelecek sunamamanın vicdan azabını yaşarken, iktidar faturayı yine ücretliye kesmektedir. Emekliden, emekçiden, ücretliden tasarruf etmesini bekleyen iktidarın bu tutumu vatandaşa reva görebileceği en büyük adaletsizliktir” dedi.

Aileler, Öğrenciler ve Kitapseverler Bu Fırsat Kaçmaz! Özen Kitap Kırtasiye'de Büyük İndirim! Aileler, Öğrenciler ve Kitapseverler Bu Fırsat Kaçmaz! Özen Kitap Kırtasiye'de Büyük İndirim!

Türk-İş'in yayımladığı raporun, iktidarın kötü ekonomi yönetiminin açık bir kanıtı olduğunun altını çizen Şenyürek, “Üretimden kopan, rant ekonomisine dayanan, dışa bağımlı bir ekonomi modeliyle karşı karşıyayız. Bu durum zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir yapmaktadır. Orta sınıf yok olmakta, toplumdaki gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir” açıklamasında bulundu.

Medya 28 Haber Merkezi