Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanı Dr. Gökhan Şenyürek, "Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 2. kez verdiği hak ihlali ve tahliye kararının, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bir kez daha tanınmamasıyla; yargıdaki siyasallaşmanın zirveye çıktığı somutlaştırılmıştır" dedi.

Şenyürek yaptığı açıklamasında; “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, ‘hukuki değeri yok’ diyerek Anayasa Mahkemesi’nin hükmünü tanımaması yargıdaki krizi en ağır noktaya taşıyarak, Anayasal düzeni tehdit altına almıştır. Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YÖK, Barolar Birliği ve TBMM’nin seçtiği yüksek yargıçlardan oluşan Anayasa Mahkemesi’ni ‘demokratik rejime tehdit’, vermiş olduğu kararı ise ‘hukuken değersiz’ olarak nitelendirmek kabul edilemez. Bu durum açıkça gösteriyor ki, yargıdaki siyasallaşmanın zirveye çıktığı somutlaştırılmış, kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Meclis’in yani halkın iradesine darbe vurulurken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası yok sayılmaktadır. Anayasa’nın 153 ve 158’inci maddelerindeki ‘AYM kararları kesindir. Yargı dahil herkesi bağlar. Yargı kurumları arasında yetki ihtilafı halinde AYM kararı esas alınır.’ hükmünü de görmezden gelerek tümüyle siyasi bir tutum sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Şenyürek; “Hukukun üstünlüğü endeksinde 117. sıraya geriledik!”

Ülkemizin sivil özgülükler ve temel haklar konusunda her geçen gün daha da gerilediğini vurgulayan Şenyürek; “Yargının ve eğitimin siyasallaştırıldığı saray rejimi politikaları sonucu; Türkiye, 2023 Akademik Özgürlük Endeksi’nde 179 ülke arasında 165’inciliğe gerilerken, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ise 142 ülke içinde 117’nciliğe geriledi. Ülkemiz ne yazık ki; bu sıralama ile Nijer, Siena Leone, Guatemala, Madagaskar, Angola, Kolombiya gibi ülkelerin altında yer alıyor” dedi.

Kendime değil kentime hizmet etmek için yola çıktım Kendime değil kentime hizmet etmek için yola çıktım

“14 Ocak’ta Tandoğan Meydanında olacağız.”

Şenyürek ayrıca; “Genel Başkanımız Özgür Özel’in, tüm siyasi partilere ve yurttaşlara yapmış olduğu çağrıyla, Giresun İl Örgütü olarak bizler de 14 Ocak Pazar günü; Anayasamıza, demokrasimize ve daha da önemlisi geleceğimize sahip çıkmak üzere düzenlenecek büyük miting için Ankara Tandoğan Meydanı’nda olacağız” şeklinde konuştu.