Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2018/7 sayılı Genelgesi ile bebek ölümleri izleme sistemi yürütülmekte ve sistem kapsamında ilde gerçekleşen tüm ölü doğum ve bebek ölümlerinin tespit ve incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Sistem ile; bebek ölümlerinin tespitini sağlamanın yanı sıra her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önlemek amaçlanmaktadır.

27b4a274-fb3c-4486-b6ac-41dfacc559ca

Bu kapsamda; “Bebek ölümleri İl İnceleme Kurulu”nda görüşülerek karara bağlanan özellikli vakalar belirlenerek il genelinde görev yapan aile hekimleri ile tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sunulmak ve bu vakaların tartışılması amacı ile 08.12.2022 tarihinde saat 16:00’da Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde “Vaka Sunumu Toplantısı” yapıldı. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Muhammet Bulut’un açılış konuşmasının ardından Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu tarafından Dr. Arife Yıldırım tarafından ilimize ait bebek ölüm verilerinin sunumu yapıldı. Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH’de görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Öznur Tosun ve Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Safiye Elif Uzlu, Özel Giresun Ada Hastanesinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet İhsan Kaya tarafından bebek ölümü ve ölü doğum olgu sunumları yapıldı. Sunumların ardından bebek ölümlerini önlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilerek bilgi alış verişi yapıldı.

1ea0ace1-e214-4160-8975-c4f6e13ae4e7

Giresun’da İmzalanan Protokolle Yükümlülere Eğitim Desteği Verilecek Giresun’da İmzalanan Protokolle Yükümlülere Eğitim Desteği Verilecek

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ünal Özek,  Birim Sorumlusu Dr. Arife Yıldırım,  Proje Sorumlusu Hatice Yılmaz,  il geneli tüm hastanelerin başhekimleri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve aile hekimleri katıldı.