​2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Bazlı Gelir Desteği ödemelerine ilişkin olarak hazırlanan üretici hak ediş icmalleri başvuru yapılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sayfası (giresun.tarimorman.gov.tr) 'duyurular bölümünde' askıya çıkarıldı. İcmaller 5 gün süreyle askıda kalacak.

Üreticilerin kendilerine ait bilgileri kontrol etmeleri, arazi miktarı ve destekleme tutarları ile ilgili bir eksiklik veya yanlışlık tespit etmeleri halinde başvuru yaptıkları İlçe Müdürlüğü nezdinde, askı süresi içerisinde, itiraz ve düzeltme talebinde bulunmaları gerekmekte.

Fiskobirlik Fındık Fiyatını Yükseltti Fiskobirlik Fındık Fiyatını Yükseltti

Askı süresinin bitiminden sonra yapılacak itiraz ve düzeltme taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca geçerli olmayacağı ve değerlendirmeye alınmayacağı hususları;  üreticilere duyrulur.