İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Giresun) Masabaşı Tatbikatı, 22 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30’da Giresun Valisi Sayın Enver Ünlü başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yapıldı.

Vali Ünlü, tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda “Hazırsanız hayatlara dokunursunuz. Hazırsanız hayatlar kurtarırsınız. 22 Ağustos 2020'de yaşadığımız elim sel felaketinin 2. yıl dönümünde İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Giresun) Masabaşı Tatbikatını ilgili kurum amirlerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cavunt, “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin 13. Maddesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) planının 1.7 Maddesi gereğince yılda en az bir defa çalışma grupları yöneticileri ile masabaşı tatbikatı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bir araya gelmiş bulunmaktayız” diyerek toplantının amacı ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.vali2

Resmî Gazetenin 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Afet Müdahale Planı” (TAMP) ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı önceden belirlenmiş oldu.

TAMP; deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, endüstriyel kazalar ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde tanımlıyor, afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirliyor.

Müdahalede yürütülen hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan 26 hizmet grubu Giresun’da bulunmaktadır.

İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Giresun) Masabaşı Tatbikatı ile Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak Giresun’un tüm güç ve kaynaklarını planlamak, bu güç ve kaynakları olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve il düzeyinde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlandı.

TAMP’ın bilişim altyapısı olan “Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi” (AYDES) ise müdahalede görevli olan tüm kurum ve kuruluşların talep ve kaynak yönetimi yapabileceği, oluşturduğu iletişim ağı sayesinde ortak karar-destek mekanizmalarıyla daha hızlı koordinasyona imkân sağlayan web tabanlı bir bilgi sistemidir.

vali3

2 gündür aranan kayıp şahıs bulundu 2 gündür aranan kayıp şahıs bulundu

Tatbikat, senaryonun okunması ile başladıktan sonra senaryo kapsamında yapılan iş ve işlemler ilişkin “Çalışma Grupları” tarafından hazırlanan raporlarının dinlenmesi ile devam etti. Bilgi ve Planlama Servisi tarafından ilk gelen ihbarın belirtilmesi için “Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme Çalışma Grubu” raporunun dinlenmesi ile devam eden tatbikat; Operasyon Servisinin “Acil Durum Çalışma Grupları” ve “Ön İyileştirme Çalışma Grupları” alt gruplarından sonra “Lojistik ve Bakım Servisi” ile “Finans ve İdari İşler Servisi” alt gruplarının görevlerinin anlatılması ile sona erdi.