Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliğinin 2023 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Giresun Valiliği Toplantı Salonu’nda 7 Kasım Salı günü gerçekleştirilen toplantıda; Birlik Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi gereğince “Birlik Başkanı” ve 15’inci maddesi gereğince de “Birlik Encümeni” seçimleri yapıldı.  

Divan Başkanlığına seçilen Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu’nun teklifi ile Birlik Başkanlığı’na tek aday olarak gösterilen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gündemin 1’inci, Birlik Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi gereğince oy birliği ile Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Başkanlığına seçildi.

2023_452_02

Toplantı gündeminin 2’inci, Birlik Tüzüğü’nün 15’inci maddesi gereğince bir yıllığına görev yapmak üzere Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile birlikte en fazla nüfusa sahip 6 ilçe belediye başkanının üyeliklerinden oluşan Birlik Encümeni seçimleri de yapıldı.

Giresun'da denize giren genç boğuldu Giresun'da denize giren genç boğuldu

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Serdengeçti “Katı atık bertaraf sistemi, belediyelerimizin en önemli görevlerinden biridir. Belediye kurumları, vatandaşlarımıza hizmet sunmanın en önemli ve temel unsurlarından biri olarak katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda büyük bir sorumluluk taşır. Türkiye olarak bu süreci metanetle geçiyoruz. Vahşi depolama alanlarına dayalı atık yönetimi, çevre kirliliğine yol açmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için bu konuda ciddi adımlar atmalıyız.

Giresun ilimizde katı atık birliği oluşturulmuş, ancak bu birliği daha da ileri taşımalıyız. Bu birlikler aracılığıyla iş birliği yaparak daha etkili ve sürdürülebilir bir katı atık yönetim sistemi geliştirmeliyiz.

Hedefimiz, Giresun'daki 50 yıllık sorunu çözmek ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabileceği bir şehir oluşturmaktır. Refah sadece maddi olarak değil, yaşanabilir şehirlerde yaşanan deneyimlerle ölçülür.

Bu nedenle Giresun'daki katı atık bertaraf sistemini iyileştirmek ve geliştirmek hepimizin sorumluluğundadır. Birlikte çalışarak bu önemli konuda ilerleme kaydedebilir ve Giresun ilimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Birliğin organlarına yapılan seçimlerin ardından başta alternatif bertaraf tesisi kurulacak alanların belirlenmesi için komisyon kurulması olmak üzere gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.

Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisine yapılan yatırımlar konusundaki sunum ile devam eden toplantı, Birlik encümen üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından sona erdi.

Editör: Ömer Mustafa Yılmaz