Şebinkarahisar'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenlendi Şebinkarahisar'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenlendi

Meydan bina Sakinleri adına, Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Oktay Alp açıklama yaptı.

Yeni Kent Meydanındaki Esnafların dilek ve temennilerini dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oktay Alp, ilgili makamların gereğini yapmalarını arz etti.

Oktay Alp konuyla ilgili, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

                         
                 "BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
                          ŞEBİNKARAHİSAR
     Belediyemiz tarafından ilçemizin meydan düzenlemesi kapsamında 2019 yılında yapılan, kent meydanındaki dükkânlarımızın mevcut sorunları ile ilgili esnaflarımızın bizlere intikal ettirdikleri istek, şikâyet ve taleplerin, çözüm makamı olarak gördüğümüz Şebinkarahisar Belediyemizden, Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak tüm esnaflarımız adına ricamız ve isteğimizdir. 
1- Binamız iki katlı olup 33 dükkandan meydana gelmiş bir kısım dükkânlar aktif ve diğerleri de yapım aşamasındadır.
2- Kullanımda olan iş yerleri mevcut bir çatının olmaması nedeniyle özellikle kış ayları ve yağışlı günlerde su sızıntıları ile yüz yüze kalmakta ve sonuçta maddi kayıplı sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut kiracılar kendi imkânları doğrultusunda yaptırmış oldukları ters tavanlarda maalesef yağışlı günlerde beklenen çözümü sağlayamamıştır. Bu sorun Lokanta, Kafeterya, Eczane Çay salonu V.b. insan sağlığı açısından hijyenin önem arz eden iş kollarında ayrı bir külfet oluşturmaktadır.
3- Aynı zamanda giriş kat olarak kullanılan alanın üst bölümlerinde de akıntılar ve tavanda döküntüler mevcut olup halkın geçiş güzergâhındaki bu bölümler özellikle kış aylarında donmalara bağlı tehlike arz etmektedir. 
4- Mevcut dükkânlarının önlerine mal tedariki sağlamak amaçlı araçlarının girmesini sağlayacak bir sisteme kavuşturulması esnaflarımızın talepleridir.
5- Binanın özellikle ikinci katında her iki uçta bulunan atıl olarak nitelendirebileceğimiz alanlara yangın merdiveni ile giriş ve çıkışların açılması mevcut katları daha da hareketlendireceği üzerinde görüş hâkimdir. Bu alanlarda kiracı durumunda olan özellikle bayan esnaflarımız mevcut kata farklı noktalardan açılacak bir girişin işlerini daha da artıracağı görüşündedirler. Netice olarak artan iş hacminin kiraların ve mevcut sabit giderlerin ödenmesinde kendilerine can suyu olacağını beyan etmişlerdir.
6- Alt kısımda direk olarak kullanılan kolonların bina önlerini kapattığı ve bu kolonların çok kalın olması nedeniyle görselliğin kaybolmasını gidermek için kaplama olarak kullanılan kısımlarının sökülerek mevcut direklerin kullanılmasını daha uygun olacağı düşünülmektedir.
7- Yapılan diğer bir yorum mevcut binanın üstünün kapatılması konusunda beklentidir! Bu zamana kadar yapılan işlemlerden bir sonuç alınamadığı beyan edilmektedir.
8-   Mevcut bina için bir yönetim oluşturulmasının bina ile ilgili sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulması noktasında etkinlik arz edeceği kesin olup ortak kullanım alanlarını ve çevre düzenini sağlanmasında binaya ait internet, uydu, telefon, ısınma sistemi gibi altyapıyla ilgili konular açısından önem arz etmektedir.
9- Bina ile ilgili mevcut taleplere ilave olarak şehrimizde galericiler sitesinin yokluğu ilçemizde bu işin ticaretini yapan esnaflarımızca istenmektedir,  yine ilçemizde kamyon tır park alanı ile ilgili bir yerin tahsis edilmesiyle ilgili taleplerde odamıza bildirilmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim."