Şebinkarahisar'ın kültürel varlıkları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor Şebinkarahisar'ın kültürel varlıkları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor

Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oktay Alp, artan fiyatlar, maliyetler ve esnafların sorunları hakkında açıklama yaptı.

Oktay Alp, "İlçemizde ve ülkemizde faaliyet gösteren esnaflarımız özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak zor günler geçirmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen esnaflarımız ayakta durma, faaliyetlerini sürdürme çabası içindedirler. Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerinin her geçen gün azalması, iç piyasalarda fiyatların rakamsal olarak artmasına ancak bu artışın reel bazda alım gücüne yansımaması yaşadığımız en olumsuz etkenlerin başında gelmektedir. Döviz kurlarındaki artış maalesef paramızın alım gücünü eritirken,  dövize endeksli birçok mal ve hizmetin fiyatı artış göstermektedir. Devletimizin de bunlara bağlı olarak vergi oranlarındaki atışları, sosyal güvelik primlerindeki artışlar ve MTV gibi bazı vergilerin iki defa alınması vb.. daha birçok etmen esnaflarımızı içinden çıkılmaz bir açmaza doğru sürüklemektedir. Yaşanan gelişmeler kiralardaki artışlarda eklenince esnaflık mesleğinin günümüzde cazibesini yitirmesi sonucunu doğurmaktadır.

Tüm bu maliyet ve fiyat  artışları yaşanırken finansal olarak esnaf kefalet kooperatifi kredilerinin de kısılması (mesela 500 bin limiti 250 bin liraya düşmüş esnaflarımızın bağlı olduğu nace koduna göre faaliyette bulunduğu parasal dilimlerde yeni bir düzenlemeye giderek bu dilim belli oranlarda daha da kısılmıştır, kısaca bu krediler 100 bin ila 250 bin lira arasında değişkenlik gösterir hale gelmiştir ) finansal desteğe ihtiyacı olan olan  esnaflarımızı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Sonuç olarak esnaflık mesleği hem ülkemiz hem de ilçemiz için üreten katma değer yaratan en dinamik sektördür. Bu sektörün korunması desteklenmesi ve geliştirilmesi hem ülkemiz için hem istihdam için olmazsa olmaz altın bir kuraldır, esnaflarımız ilçemizin ülkemizin geleceği ve gelişmişliğin teminatıdır. Bizler esnaflık mesleğinin ilçemizde geliştirilmesi adına elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz esnaflarımızla devamlı etkileşim halindeyiz, mevcut sorunların çözümü noktasında üst makamlarla irtibatı ve çözüm yollarını aramaktayız netice itibariyle esnaflarımızın devletimizden beklediği temel konular vergilerde yapılacak indirimler, sosyal güvenlik primlerindeki teşviklerin artırılması, kredi olanaklarının çoğaltılması ve kira ve sabit giderlerde kanuni oranların gözetilmesi olarak temel beklentilerdir diyebiliriz" dedi.

Editör: Ortak Kullanım