Özel idare binasının önüne yapılan ucube binanın haberini yapınca arsanın satışı yorumlanmaya başlandı.

Bizde araştırdık,

08.02.2022 Tarih 073 No’lu Giresun Özel İdaresi Encümen üyeleri Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca, Encümen Müdürü Osman Yıldız, Encümen Üyeleri Temel Işık, Mehmet Abdioğlu ve Mehmet Şener’in katıldığı toplantıda Tapu sicili 1231 ada 226 parsel numaralı 3114.80 m2 arsa için,

28.09.2021 tarih ve 497 sayılı kararla oluşturulan muhammen bedel komisyonunun 18.10.2021 tarihli raporu doğrultusunda 16.300.000.00 TL bedel üzerinden Kapalı Teklif usulü ve satışı kararını 08.02.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verir.

İhale usullerine göre gerekli ilanlar verilir.

Veeee…. 01.03.2022 tarihinde Genel Sekreter vekili İbrahim Karaca başkanlığında, Hukuk Müşaviri Orhan Tozlu, Encümen Müdürü Osman Yıldız, Encümen Üyeleri Temel Işık ve Mehmet Abdioğlu’nun katılımı, Mehmet Şener’in katılmadığı toplantıda. 01.03.2022 saat 11.00’da yapılan ihaleye 4 istekli katılmış Zarfların açılması sonuç,

1-Bacacı Ticaret İsa Bacacı ihaleye vermiş olduğu dış zarfın içinde teklif mektubunu içeren zarf olmadığı için ihale dışı kalıyor.

2-Ali Eren İnşaat San. ve Tic Ltd. Şti 17.250.000.00 TL teklif veriyor ve Çekiliyor.

3-Cenap Damcı 19.230.000.00 TL (yazılı son teklifi)

4-Fer Müşavirlik Mimarlık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 19.728.000.00 Tl. yazılı son teklifle

Satış ihalesi Fer müşavirlik firmasının uhdesinde kalıyor ve satış işlemi gerçekleşiyor.

Soru şu…?

1-Özel idaresinin 17500 m2 lik arsasının 3114 m2 ayırıp Teyyaredüzü mahallesinde kat yüksekliği 5 kat iken bu arsaya aynı ada da olduğu için 11 kat verilebileceğini kim biliyor?

Veya almaya talipli olup ta kimler bilmiyor??

2-Ali Eren ihaleye girerek teklif fiyatı düşük kaldığı için satın alamıyor da??

Sonra kimden ve kaç lira vererek satın alıyor.

3-Ali Eren  İnşaat firması ile Fer Müşavirlik arasında bağ ve ilişki nedir?

4-Aynı ada da olduğu için 11 kat ruhsatı alınırken bu kat yüksekliğini resmi kurum olduğu ve

gerekli yol mesafe paylarının çekildiği için verildiğini bilmiyorlarmıydı?

5- Buna rağmen satın alınan yerin tamamının inşaat alanına kim veya kimler, çevirmiştir.

6-Arsanın fiyatı, 5 kat olsa kaç lira olur, 11 kat olsa kaç lira olur

Soruları çoğaltmak mümkündür?

ARSA ÜRETİLMESİNDE ve SATIŞINDA HÜLLE VARMIDIR..??, YOKMUDUR…???

İlgililer, Yetkililer ve Kamuoyu karar verir.

Ek Açıklama 2023-07-28 120401 2

Ek Açıklama 2023-07-28 120315 1