Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi" kapsamında;  Giresun merkez ve 15 ilçemizde 01 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak düzenlenecek olan "Şap Aşılama Kampanyası"na merkez ilçede Darıköy köyünden başlatıldı.

Pazarsuyu Balıkçı Barınağı Yenileniyor! Pazarsuyu Balıkçı Barınağı Yenileniyor!

Halk arasında 'Dabak' olarak da bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde %30-45, süt veriminde %15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki (aşısız annelerden doğan yavrularda ise 14 günlük yaşın üzerindeki) tüm sığır cinsi hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır.

İlkbahar döneminde "Sığırların Nodüler Ekzantemi (#LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi"  kapsamında yürütülen Sığırların Nodüler Ekzantemi Aşılama Kampanyasının Bakanlık talimatı ile durdurulması neticesinde ilkbaharda tamamlanamayan kampanyaya sonbahar döneminde devam edilmesine karar verilmiş olup; şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak yıl içinde aşılanamayan 3 aylık yaştan büyük tüm sığır cinsi hayvanlar LSD hastalığına karşı aşılanacaktır. Sığır cinsi hayvanlarda görülen, oldukça bulaşıcı ve viral bir hastalık olan LSD; %45-65 oranında verim kayıplarına neden olur ve deride yumruların ve nodüllerin görülmesi ile karakterizedir. İhbarı mecburidir, hastalığa yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilir. Hastalıktan korunmanın en önemli iki  yolu, hayvanların hastalığa karşı aşılanması ve bulaşmada rol oynayan sineklerle mücadeledir.

Hayvanlara yapılan aşılamalara ait bilgiler Hayvan Bilgi Sistemi (VETBİS) elektronik veri tabanına kaydedilmekte ve güncelleme işlemleri de yapılmaktadır. Sonbahar döneminde ayrıca dişi buzağılara brusella aşısı, kedi ve köpeklere de kuduz aşısı uygulanacaktır. Aşılamaların yanı sıra sığır cinsi hayvanların küpelenenerek kayıt altına alınması çalışmalarına da devam edilecektir.

Yetiştiricilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburi olup, aksi taktirde cezalı duruma düşeceklerdir. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen hayvan sahiplerinin İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Editör: Ortak Kullanım