14 Mart 2022 Tıp Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, sağlık çalışanlarına yönelik 5 maddelik müjdeyi Giresun Sağlık Müdürü Doç.Dr. Muhammet Bulut ile değerlendirdik.

İlk müjde, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenlemeyle ilgili. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

İkinci müjde olarak, sağlık çalışanları ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuluyor. Sağlık mensuplarının, mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbî işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi, bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline, bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Rücu da, ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece, sağlık çalışanlarının iki önemli sorunu çözüm buluyor.

Üçüncü müjde, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bu kapsamda; öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.

Dördüncü müjde, sağlık çalışanlarının ücretlerine yapılan bu iyileştirmelerin emekliliklerine de yansıyacak olması. Hekimlerin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecek. Hemşireler başta olmak üzere, lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge kapsamına alınacak, hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacak.

Beşinci müjde ise aile hekimleri ile ilgili. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

Müftü Topcan, "Daha çok çalışmalıyız" Müftü Topcan, "Daha çok çalışmalıyız"

MEDYA 28 Haber Muhabiri Sema Arkan Soysal