Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 2023-2024 uygulamaya konulan "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" kapsamında ilimizde yürütülecek faaliyetleri hayat planlamak üzere bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

9 Kasım 2023 Perşembe günü Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Şube Müdürü Murat Yavuz ile programın uygulanacağı fen lisesi ve anadolu lisesi müdürleri katıldı.

Toplantıda; Tosunoğlu tarafından katılımcı okullara "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı Kılavuzu"nda belirtilen amaçlar, yapılacak faaliyetler ve hedefler konusunda paylaşımda bulunuldu.

Devamında "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" kılavuzu doğrultusunda ilimizde, fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında yapılması planlanan konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum vb. bilimsel toplantılar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kaçar’ı anlatan kitap öğrenci okutacak Kaçar’ı anlatan kitap öğrenci okutacak

Daha sonra fen bilimleri, matematik ve teknoloji alanlarında ve sosyal bilimler alanındaki çalışmaları planlayacak koordinatör okullar ile faaliyetlere dair konu ve temalar belirlendi.

Tosunoğlu toplantıda yaptığı değerlendirmede; Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" ile öğrencilerin iletişime ve öğrenmeye açık, sistematik düşünebilen, öz güven sahibi, fikirlerini her ortamda ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine imkân sağlamanın amaçlandığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke geneline yaygınlaştırılan program ile öğrencilerde bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika vb. alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Tosunoğlu, program kapsamındaki çalışmalara ait bildiri, poster, kitapçık vb. çıktıların, e- kitap formatına dönüştürüleceğini de vurgulayarak programın matematik alanında ve sosyal bilimler alanındaki çıktılarının diğer okullara da iyi birer örnek teşkil edeceğini dile getirdi. 

Tosunoğlu; İl olarak "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı"ndan azami faydanın sağlanması için programda yer alan tüm okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin gerekli ilgi ve özveriyi göstermelerini istedi ve şimdiden çalışmalarında başarılar diledi.