Giresun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Yavuz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun'u ziyaret etti.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yavuz, Giresun'daki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin meselelerini Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde dile getireceklerini ifade etti.

Konuya katkısı olabilecek kurum ve kuruluşlardan öneri istediklerini ifade eden Yavuz, TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü'nün basındaki yem maliyetlerinin düşürülmesine dair haberlerini takip ettiklerini aktardı.

TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun ise Karadeniz'e bakışı olan ve yıl boyu sulama ihtiyacı istemeyen yem bitkilerine uygun yüzde 20-80 eğimli arazilerin birkaç noktasında yapılacak küçük kazılarla, toprak kalınlığının yeterli olması halinde teraslama yapılabileceğini aktardı.

Fındık ocakları arası mesafelerin en az 5 metre olacak şekilde teraslama olması halinde arazi mekanize odaklı tarıma açılmış olabileceğine işaret eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Bu sayede gübreleme, ilaçlama, toplama işlemleri daha verimli bir şekilde makinelerle yapılabilecektir. Yapılacak teraslama ile aynı zamanda fındığın suya en çok ihtiyaç duyduğu tanenin süt olum devresinde teraslarda depolanan su miktarı fındık verimini çok önemli ölçüde garanti edecektir. Teraslanan bu arazilerde ana bitki fındık tarımına uyumlu, kısmen gölgelenmeye dayanıklı yem bitkileri rasyonlarının ekimi ara tarım olarak yapılabilecektir."

Kurşun, teraslanan yerlerde uygun ekskavatörlere takılacak yem bitkileri ekim-biçim aparatları ve ataşmanları ile arazide erozyona mahal vermeyecek anıza ekim yöntemi ile yıllık yem bitkileri ekimi uygulanabileceğini belirterek, "Böylelikle arazi tümüyle değerlendirilmiş olacak ve sulama ihtiyacı hissedilmeyen binlerce dekar arazide yem bitkileri tarımı yapılabilecektir." ifadesini kullandı.

Bir diğer önerinin ise mera mevzuatında geçen köylere tahsisi yapılmış ve otlatılmayan yayla alanlarının, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için belirlenen fiyatlar üzerinden kiraya verilmesi olduğuna işaret eden Kurşun, şöyle devam etti:

Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor Batlama Deresi'nde taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor

"Bu uygulamanın pratikte işleyebilmesi için köyün dışından gelecek olan sürü sahipleri kendileri ve hayvanları için alt yapısı kısmen temin edilmiş, özellikle mera vasfı taşımayan, toprak kalınlıkları düşük, taşlık kayalık yayla arazilerinde kullanım izin sözleşmesi ile prefabrik ahır, ağıl gibi hayvancılık işletmelerinin yapabilmelerine izin verilmelidir. Kullanım izin sözleşmesinin en az 10 sene yapılması halinde TKDK'nın bu projeleri desteklemesinin de önü açılmış olacaktır."

Köylere tahsis işlemleri bitirilmiş yayla arazilerinde, köyün hayvan sayısının çok üzerinde atıl otlatılmayan yayla alanlarında bakım işlemlerini de içine alan satış ihale şartnamesi düzenlenebileceğini aktaran Kurşun, "Yayla otlarının belirlenen fiyat üzerinden biçilip balyalanması şeklinde satış ihalesi kilogram başına belirlenebilir ve köy mera komisyonun da marifeti ile satışı sağlanabilir. Ürüne bakımı da içine alan benzeri ihaleler Ege Bölgesi'nde fıstık çamı alanlarında köy tüzel kişilikleri tarafından yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Yavuz'a, birliğin zooteknist ziraat mühendisi Gülay Börekçi de eşlik etti.

Kaynak: AA