Sonuçları açıklanan ÇED raporlarına göre Giresun Merkez Yağmurca Köyü, Bulancak Yeşilhisar Köyündeki madenler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir'” raporu verilriken Espiye Ericek köyünde bulunan Koza Altın İşletmelerine ait maden için  “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci Sonlandırma" kararı verildi. 

Bu karar ile Koza Altın İşletmeleri  Patlatmalı Kompleks Cevher (Au-Ag-Cu-Zn-Pb) Madeni Açık Ocak İşletmesi" için çalışmalarına başlayabilecek.     

MERKEZ
"Giresun İli, Merkez İlçesi, Yağmurca Köyü sınırları içerisinde, GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ  tarafından yapılması planlanan “Patlatmalı II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” faaliyeti projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince “Patlatmalı II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi”  Projesi’ne Müdürlüğümüzce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir'” kararı verilmiştir."

BULANCAK
"GİRESUN ili BULANCAK, İlçesi Yeşilhisar Köyü, 132 Ada, 202 No’lu Parsel mevkiindeki UNİTÜRK MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan DEMİR MADENİ KIRMA-ELEME-ÖĞÜTME VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince DEMİR MADENİ KIRMA-ELEME-ÖĞÜTME VE FİZİKSEL ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ Projesi’ne Müdürlüğümüzce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir."

Fındık üreticileri kahverengi kokarca böceğine karşı uyarıldı Fındık üreticileri kahverengi kokarca böceğine karşı uyarıldı

ESPİYE
"Giresun İli,  Espiye İlçesi Ericek Köyü Mevkiinde, KOZA  ALTIN  İŞLETMELERİ  A.Ş. tarafından yapılması planlanan "S:20054561 Ruhsat Numaralı IV-C  Grubu  Patlatmalı  Kompleks Cevher (Au-Ag-Cu-Zn-Pb)  Madeni  Açık  Ocak  İşletmesi  (11,00  ha)"  projesi  29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) Bendi gereğince Müdürlüğümüzce “Çevresel Etki Değerlendirmesi  (ÇED) Süreci Sonlandırma “ kararı verilmiştir."