Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi bilimler oturumları tamamlandı.

Tirebolu İletişim Fakültesi Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek Tirebolu İletişim Fakültesi Öğrencilerinden Köy Okuluna Destek

26-27 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrenin açılış oturumuna Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı.

_0-1402

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin ile birlikte Üniversitenin akademik birim yöneticilerinin de izlediği Kongrenin ilk oturumu olan "Giresun ve Çevre" özel oturumunu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç yönetti.

_7-5-7519

Çevresel sürdürülebilirlik-ekonomik büyüme paradoksuna karşı yeni bir anlayış: yeşil büyüme, Türkiye'de petrol fiyatları ile yatırımlar arasındaki ilişki, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye- AB İlişkileri Bakımından Önemi, Stratejik yönetim fonksiyonları perspektifinden yenilenebilir enerji kaynaklarının seçiminde önceliğin belirlenmesi: Türkiye örneği, Çevresel Phillips Eğrisi Hipotezinin Cinsiyet Bakış Açısıyla Test Edilmesi: MINT Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar, 2023 ÇED Kararlarının Hukuksal Analizi, Sürdürülebilirlik Kapsamında Tüketicilerin İkinci El Ürün Tüketim Eğilimlerinin İncelenmesi, Türkiye'de Gelir, Enerji Kullanımı ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Çevre Kalitesine Etkileri: Alternatif Zaman-Serisi Uygulamalarından Sonuçlar, Türk Dış Politikasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Çevre, İklim Değişikliği,  İşletmelerin yeşil stratejileri ve yeşil karne uygulamaları, İhracata Dayalı Büyüme Modelinin Türkiye Ekonomisi İçin Markov Rejim Değişim Modeli ile İncelenmesi, Uygarlık Krizinin Atlatılmasında Ekososyalizim Kapitalizme Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Bir Alternatif Midir?  Rusya-Ukrayna Krizinde Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası ve Türkiye: Bir Süreç Analizi, gibi önemli konu başlıklarında yüzden fazla bildirinin sunulduğu kongreyi çok sayıda izleyici de takip etti.

Editör: Ortak Kullanım