Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim-Sen), 15 Haziran Çarşamba günü iş bırakma eylemi düzenliyor.

Doğu Park projesinde %20'ye ulaşıldı Doğu Park projesinde %20'ye ulaşıldı

Hekimsen'in yanı sıra Tabipsen, Hekim Birliği, KADHED, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, AHEF ve AHESEN'nin de katılım göstereceği iş bırakma eylemi için 100 bin hekimin katılımı hedefleniyor.

15 Haziran Çarşamba günü yapılacak iş bırakma eylemi hakkında açıklamalarda bulunan Hekim-Sen eylemi, "Büyük Hekim Çalıştayı sonucunda alınan ortak karar gereği hekimliğe yakışmayacak özlük haklarını, hatalı mevzuatları, haksız malpraktis uygulamalarını, sağlıkta şiddeti, mesleki değersizleştirmeyi reddeden meslektaşlarımızla birlikte 15.06.2022 Çarşamba günü 100 bin hekim hedefli iş bırakma eylemi yapılacaktır." sözleri ile duyurdu.

Hekimsen, herhangi bir sendika ya da mesleki üyeliği bulunmayan hekimlerin de katılım gösterebileceği iş bırakma eylemine ilişkin tüm hukuki sorumluluğun alındığını ve gereken desteğin verileceğini de belirtti.

162_18efaafe-d0bf-407e-994f-1f5e8afb0834