Fındık zurufunun Giresun'da ve çevre illerde yol kenarlarına bırakıldığı veya yakıldığı bilinmektedir. Ancak, fındık zurufu kompostlama yöntemiyle organik gübre haline getirilerek fındık bahçelerinde kullanılabilir. Fındık zurufu kompostu uygulaması, organik madde miktarında artış sağlayarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirir ve verim ile kalitede artış sağlar.

y3-39LD4xJf43

Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, açıklamasında fındık üretimi sırasında hasat sonrası fındığın patozla tanelenmesi sırasında ortaya çıkan fındık zurufunun önemli bir organik materyal kaynağı olduğunu belirtti.

Gün, " Yaklaşık olarak 1 dönümden 20-25 kg kadar fındık zurufu elde edilebilir. Bölgedeki fındık bahçelerinde olduğu gibi, topraklarda organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bu nedenle fındık zurufu atık olarak değil, kompost haline getirilerek değerlendirilmelidir. Fındık zurufu kompostu uygulamasıyla organik madde miktarı arttırılarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilir ve verim ile kalitede artışlar sağlanır.

90441301_620x410

Fındıkta Artık İkinci Bir Fiyat Açıklanmayacak! Fındıkta Artık İkinci Bir Fiyat Açıklanmayacak!

Fındık zurufunun doğal haline bırakılması durumunda olgunlaşması uzun zaman alır. Ancak mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içinde kompostlanabilir, bu da zaman açısından büyük fayda sağlar. Üretici koşullarında zuruflar uygun bir zeminde 20 santimetrelik katmanlar halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi ve tarım kireci uygulanarak ıslatılıp havalandırılır. Böylelikle 6 ay ile 1 yıl arasında zuruf olgunlaşır. Olgunlaşan kompostta hastalık etmeni mikroorganizmalar yok olur. Kullanıma hazır hale gelen kompost, fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir.

Fındık üreticilerinin, patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamaları, sürdürülebilir verimlilik açısından son derece önemlidir. Daha fazla bilgi için il ve ilçe müdürlüklerinden detaylı bilgi alınması önerilmektedir. Bereketli bir fındık sezonu geçirilmesi temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Özel Haber: Yunus Eren

Editör: Ömer Mustafa Yılmaz