CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Yolsuzlukla mücadelede, hesap verme sorumluluğu yerleştirilmeli ve şeffaflık ilkesi ön planda olmalıdır. Kamu kaynaklarının suiistimali ve yolsuzluklar ülkemizin en önemli sorunlarının başındadır. Tüm Bakanlıklar şeffaf ve yolsuzlukların önüne geçebilecek nitelikte denetlenebilir olmalıdır” dedi.

Son yıllarda devletin bürokratik yapısında büyük bir siyasallaşmanın meydana geldiğini, atamaların partizanca yapıldığını, kamu kurumları kaynaklarının har vurulup harman savurulduğunu ifade eden CHP’li Tığlı, “bu durum, ülkemizde giderek kronikleşen yolsuzluk olgusunun daha fazla derinleşmesine, toplumsal, ekonomik ve mali yapıyı daha fazla sarsmasına fırsat tanımamak amacıyla yolsuzlukla ilgili mücadelede köklü ve acil çözümler üretilmesi zorunluluğu gün geçtikçe artmakta ve önem kazanmaktadır. Tüm bunların araştırılması ve çıkan sonuçların kamuoyu ile paylaşılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğini” söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “devletin halkın refahını yükseltecek çalışmalar ve harcamalar yapması gerekirken kaynaklarını ve bütçesini karmaşık ilişkiler yumağı içinde yok etmesi kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara Yolsuzluk Soruları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve 17 Bakanın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP’li Tığlının soruları şöyle:

Giresun AK Parti’ye Milletvekiliği için 52 aday adayı başvurdu Giresun AK Parti’ye Milletvekiliği için 52 aday adayı başvurdu
  • 2018 - 2022 yılları arasında size bağlı kurum ve kuruluşlarda yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan bürokrat var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir? Bu kişilerin görevleri nelerdir? Bu yıllar arasında yolsuzluk nedeniyle görevden alınan bürokrat var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir?
  • 2018 - 2022 yılları arasında size bağlı kurum ve kuruluşlarda yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan personel var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir? Bu kişilerin görevleri nelerdir? Bu yıllar arasında yolsuzluk nedeniyle görevden alınan personel var mıdır? Varsa yıllara göre dağılımı nedir?