Biotrend Enerji’nin alt iştiraki Serenti Enerji, Giresun tesisinde çevreye duyarlı iyileştirme çalışmalarında önemli bir yol kat etti.

Enerji şirketi Biotrend Enerji, 11 ilde yer alan faaliyette ve yapılmakta olan yatırımlarıyla toplam 18 farklı tesiste, Türkiye genelinde faaliyet gösteriyor. Çevreye ve insana saygılı çalışmalarıyla enerji sektörünün lider oyuncularından biri olan şirket, Serenti Enerji Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde önemli yatırımlar gerçekleştirerek, iyileştirme çalışmalarına devam etti.

Çakırmelikoğlu, Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'ni değerlendirdi Çakırmelikoğlu, Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'ni değerlendirdi

AW765598_03

“Saatte 25 ton evsel atığı organik ve inorganik olarak ayrıştıracak sistem kurduk”
Sürdürülebilir, verimli ve sıfır atık politikası doğrultusunda yapılan her türlü işlemde mutlak kamu yararı gözeterek ilerlediklerine işaret eden Biotrend Enerji Genel Müdür Yardımcısı Bahri Okhan, “İştirakimiz Serenti Enerji Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisinde yaptığı yatırımlarla bu konulardaki hassasiyetimizin altını çizmiş oldu. Tesis girişi, güvenlik, kantar, tekerlek yıkama, ayrıştırma tesisi, dengeleme havuzu ve arıtma tesisinde yapılan iyileştirme çalışmaları kısa bir sürede tamamlandı” şeklinde konuştu.

AW765598_01

Katı atık bertaraf tesisinde yapılan iyileştirmeler şöyle açıklandı:
Düzenli depolama sahasından (Lot alanı) gelen sızıntı suyu, 7 bin metreküplük sızıntı suyu havuzuna (Dengeleme havuzu), sonrasında buradan biyolojik arıtma havuzuna aktarılıyor. Yapılan nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemlerinin ardından, ultrafiltrasyondan geçiriliyor ve nanofiltrasyon işlemi yapılarak temiz su olarak ortalama 150 metreküp/gün olarak deşarj ediliyor.

Tesis girişinden arıtma tesisine kadar olan güzergaha yeni bordür taşlar döşenerek şirketin kurumsal renklerine boyandı. Yardımcı tesisler olarak adlandırılan; kantar binası, güvenlik kulübeleri, su deposu, eski idari binaların tamamının dış cepheleri, şirketin kurumsal rengine boyandı. Kullanılmaz halde olan eski idari binanın tadilatı yapılarak işler hale getirildi.

Tesis geneline bin 200 adet ağaç dikilerek peyzaj çalışması yapıldı.

Lot etrafından sızan atık suları engellemek için deforme olan mebranlar 3 bin 500 metre kare alanı yenilenerek, lot etrafından sızan sular mebranı alan içine hapsedildi.

Dereye sızan suları engellemek için tesisin doğu yönünde kazı çalışması yapıldı ve yaklaşık 280 metre uzunluğunda 3,5 metre eninde ve 5 metre derinliğinde kazı çalışması yapılarak drenaj sistemi oluşturuldu. Alt tabana dere çakıl üstüne 200’lük delikli boru üzerine dere çakılı ve jeotekstil keçe uygulaması yapılarak son noktada bacaya biriktirilen suları mebranlı alana pompa ile taşıma işlemi yapılarak dereye akan sızıntı suları engellendi.

Kaynak: İHA