Besilik erkek sığır ve manda desteği başvurularında son gün 31 Ocak 2023.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, besilik erkek sığır ve manda desteği başvurularının son gününün 31 Ocak 2023 olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamada başvuru koşulları hakkında bilgiler verildi.

1-Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük, yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e kaydedilmiş ve 1/1/2022–31/12/2022 tarihleri arasında mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olmalıdır.

Yöresel Ürünlerin İşlenmesi ve Marka Değeri Kazandırılmasına Yönelik Çalışmalara Devam Ediliyor Yöresel Ürünlerin İşlenmesi ve Marka Değeri Kazandırılmasına Yönelik Çalışmalara Devam Ediliyor

2-Besilik erkek sığırların asgari karkas ağırlıkları, aşağıda yer alan tablodaki gibi olmalıdır.

tablo

3-Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini TÜRKVET kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

a)TÜRKVET’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.

b)5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36’ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’e kayıt tarihi arasıdır.

c)Satış yoluyla 2’nci, 3’üncü işletmelere nakledildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile TÜRKVET’teki işletmeye geliş tarihi arasıdır.

ç)Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanların, geçici kurban satış yerinde geçen süreleri de besi süresine dahil edilir. Kurbanlık hayvanların destekten yararlanması için mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olması gerekmektedir.

d)Başvuru sahibinin farklı işletmelerinde geçen süreler de besi süresine dahil edilir.

4-Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılır.

5-Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

6-Kesim bilgileri, Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES) veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.

Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

Desteklemeye esas hayvan sayısı yılı içinde en az 6 baş (6 dâhil) ve üzeri olan üreticiler; Kırmızı Et Üreticileri Birliğine başvuracaktır.

Desteklemeye esas hayvan sayısı yılı içinde 6 baştan az olan üreticiler; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapacak olup, bu gruptaki üreticilerden birlik üyesi olanların başvuru yerleri konusunda kısıtlama bulunmamaktadır.

Üreticilerin desteklemeye son başvuru tarihi 31 Ocak 2023’tür.

Başvuru, ekinde aşağıdaki belgeler ile TCKN/VKN, işletme numarası ve adres bilgilerinin yer aldığı dilekçe ile yapılır:

1-Kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesinin aslı veya aslı/dip koçanı il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanmış suretleri,

2-TÜRKVET’ten alınmış il/ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu ile başvuru yapılır.